Üritused

laupäev, 4. veebruar 2017

Soome lahe näitus

2. - 15. veebruarini on meie koolis üleval rändnäitus „Soome lahe aasta 2014”, mis on pühendatud rahvusvahelisele Soome lahe aastale.

Näituse eesmärgiks on pöörata tähelepanu vajadusele teha koostööd Eestit, Soomet ja Venemaad ühendava Soome lahe keskkonnaseisundi uurimiseks ja parandamiseks. Näituse annab teadmisi Soome lahe valgalast, kaasaegsetest mereuurimise meetoditest, keskkonnasõbralikest tarbimisharjumustest. kultuurivahetusest ja kaubandusest, transpordist jne. 

2. veebruaril tegid näituse tundmaõppimisega algust loodusõpetuse tunnis 4. klassi ja majanduse tunnis 2. ning 3. klassi õpilased. Peeti maha kalapüügivõistlused, pandi kokku Soome lahe ja selle ümbruse puslekaart, tutvuti eksponaadiga „Mida mina saan teha?“.6. veebruaril pani 3. klass näitusel kokku toiduahelaid. 7. klass koostas arvutitunnis toiduahelaid ja tegi nendest skeeme tahvelarvuti Simple Mind äpiga. 1. ja 2. klass õppis arvutitunnis tahvlitega pildistamist ja mängis Kalatorni ja Kalapüüki. 6. klassi majanduses uuriti, mida igaüks meist saaks Soome lahe (ja ka teiste veekogude) kaitseks teha.
7. veebruari loodusõpetuse tunnis koostasid neljandikud toiduahelaid ja toiduvõrgustikku.

9. veebruari majandusetunnis uurisid 2. ja 3. klassi lapsed, missuguste aparaatidega toimub lahe elustiku uurimine, täideti tööleht ja õpiti kalu tundma.

13. veebruari majanduse tunnis uuris 6. klass uurimisaparaate ja täitis töölehte, 14. veebruari ühiskonnaõpetuses tutvusime võõrliikidega ja nende kahjulikkusega.Lõppes Küünlaümbriste jaht ja Patareitäht

Juba neljandat korda kogusin oma majandustundide õpilastega alumiiniumist teeküünlaümbriseid. Kampaania eestvedajaks oli vanametallikäitleja AS Kuusakoski. Arvud kampaania ajaloost:  Sel aastal kogusid meie kooli10 õpilast (2., 3., 6. kl) 2330 küünlaümbrist ja 521 patareid.


laupäev, 8. oktoober 2016

4. klassi vidinaprogramm Vapramäel

6. oktoobril sai KIKi rahastusega teoks 4. klassi nutiprogramm Vapramäel. Alustasime õppimist Vapramäe loodusmajas. Retkejuhiks oli õpetaja Lauri Luua Metsanduskoolist. Nutiseadmetest kasutasime tahvelarvuteid ja GPS-se. 


Pidime otsima siniste lintidega keppe.


Tahvelarvuti NeoReader äpiga tuli lugeda ja salvestada (More) QR koodis küsimus.
GPS-i töölaud


GPS näitab satelliite, mis meid praegu "näevad".


Ja siis metsa kontrollpunkte otsima!Ja nii see läks, ikka jooksuga läbi padriku mäest üles, mäest alla. Õnneks olid lapsed nutiseadmetega töö hästi omandanud ja me saime hulga punkte kätte ning õnnelikult loodusmajja tagasi. Kiire google-otsing vastuste leidmiseks. Kokkuvõte tööst. Meid jälgib kosmosest 24 satelliiti. 

Õpetaja Lauri kiitis väga lapsi, kes käitusid üksmeelse meeskonnana. Ta saatis tänud ka 4. klassi klassijuhatajale.
Lapsed olid väsinud, kuid väga õnnelikud toreda programmi üle. 

Suur tänu retkejuht Laurile, Vapramäe Loodusmajale ja KIKile, kes selle huvitava ja õpetliku päeva meie õpilastele teoks tegid!

reede, 16. september 2016

Teine nädal

Sel nädalal kordasid 4., 6. ja 7. klass sügislilli GPS-mänguga Loquizi keskkonnas. Tahvlis oleva kaardi abil tuli leida täpne punkti asukoht, seal avanes küsimus lille numbri kohta töölehel. 


4. klass tegi nädala lõpus sügislilledest hindelise testi quizizz keskkonnas. 
Jäätmenäitusel jätkus näituse töölehtede täitmine. 7. klass otsis ka QR koodidesse peidetud küsimustele vastuseid. 
2. ja 7. klass otsisid näituse stendidelt arve testi täitmiseks.