Üritused

laupäev, 4. veebruar 2017

Soome lahe näitus

2. - 15. veebruarini on meie koolis üleval rändnäitus „Soome lahe aasta 2014”, mis on pühendatud rahvusvahelisele Soome lahe aastale.

Näituse eesmärgiks on pöörata tähelepanu vajadusele teha koostööd Eestit, Soomet ja Venemaad ühendava Soome lahe keskkonnaseisundi uurimiseks ja parandamiseks. Näituse annab teadmisi Soome lahe valgalast, kaasaegsetest mereuurimise meetoditest, keskkonnasõbralikest tarbimisharjumustest. kultuurivahetusest ja kaubandusest, transpordist jne. 

2. veebruaril tegid näituse tundmaõppimisega algust loodusõpetuse tunnis 4. klassi ja majanduse tunnis 2. ning 3. klassi õpilased. Peeti maha kalapüügivõistlused, pandi kokku Soome lahe ja selle ümbruse puslekaart, tutvuti eksponaadiga „Mida mina saan teha?“.6. veebruaril pani 3. klass näitusel kokku toiduahelaid. 7. klass koostas arvutitunnis toiduahelaid ja tegi nendest skeeme tahvelarvuti Simple Mind äpiga. 1. ja 2. klass õppis arvutitunnis tahvlitega pildistamist ja mängis Kalatorni ja Kalapüüki. 6. klassi majanduses uuriti, mida igaüks meist saaks Soome lahe (ja ka teiste veekogude) kaitseks teha.
7. veebruari loodusõpetuse tunnis koostasid neljandikud toiduahelaid ja toiduvõrgustikku.

9. veebruari majandusetunnis uurisid 2. ja 3. klassi lapsed, missuguste aparaatidega toimub lahe elustiku uurimine, täideti tööleht ja õpiti kalu tundma.

13. veebruari majanduse tunnis uuris 6. klass uurimisaparaate ja täitis töölehte, 14. veebruari ühiskonnaõpetuses tutvusime võõrliikidega ja nende kahjulikkusega.Lõppes Küünlaümbriste jaht ja Patareitäht

Juba neljandat korda kogusin oma majandustundide õpilastega alumiiniumist teeküünlaümbriseid. Kampaania eestvedajaks oli vanametallikäitleja AS Kuusakoski. Arvud kampaania ajaloost:  Sel aastal kogusid meie kooli10 õpilast (2., 3., 6. kl) 2330 küünlaümbrist ja 521 patareid.